2324_cropped

Project IPL: Terugblik op 2023

Met het einde van het jaar in zicht, laten we graag zien wat we in 2023 met Project Interprofessioneel Leren (IPL) hebben bereikt!

Pilot training 'Werken met BAR'

Begin 2023 stond de ontwikkeling en lancering van de eerste pilot training ‘Werken met BAR’ centraal. Onze onderwijspartners hebben samen deze eendaagse, interprofessionele training opgezet, waarin twintig bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen gezamenlijk het BAR instrument verkenden. Na evaluatie zijn er punten naar voren gekomen die doorontwikkeld zullen gaan worden. Een uitdaging die we in het verdere verloop van project IPL zullen aanpakken!

Pilot training 'Samenwerking & Communicatie'

In november 2023 vond de eerste pilot plaats van de interprofessionele training Samenwerking & Communicatie. Negentien bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen volgden een diverse, interactieve, tweedaagse training. De feedback was voornamelijk positief, waardoor wij ons nu richting op de ontwikkeling van een volgende versie van deze training.

samenwerking

Inventarisatie huidige praktijk van casuïstiekbespreking

Voor de ontwikkeling van de methodiek voor interprofessionele casuïstiekbespreking hebben diverse bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen deelgenomen aan vragenlijstonderzoek over bestaande praktijken van casuïstiekbespreking. Ook hebben wij meerdere casuïstiekbesprekingen van deze professionals bijgewoond. Momenteel vinden verdiepende gesprekken met professionals vanuit de drie beroepsgroepen hierover plaats. Wilt u hieraan bijdragen? Dan nodigen wij u graag uit om een kijkje te nemen bij dit nieuwsbericht.

Presentaties

Ook hebben we onderdelen van Project IPL met breder publiek kunnen delen. Zo presenteerden we het project op de SZW Wetenschapsdag, verzorgden we een workshop op het EUMASS congres in Straatsburg, wisselden we kennis uit met andere onderzoekers tijdens de ZonMw Kenniskring ‘Re-integratie naar werk’, en deelden we de voorlopige resultaten van de inventarisatie omtrent (interprofessionele) casuïstiekbespreking op de VG-dagen.

presentatie vg-dagen 2023

Vooruitblik

We willen iedereen die heeft bijgedragen aan onze onderzoeksactiviteiten heel erg bedanken. Vooruitkijkend naar 2024 zijn we blij dat we de samenwerking met onze onderwijspartners voort kunnen zetten in de verdere ontwikkeling van de interprofessionele trainingen. In het kader van de evaluatie van deze trainingen zullen in een volgende fase de trainingen Werken met BAR en Samenwerking & Communicatie twee keer worden aangeboden!

Meer informatie of meedoen?

Komend jaar maken we een start met de opzet van de methodiek voor interprofessionele casuïstiekbespreking. Hier kunt u als bedrijfsarts, verzekeringsarts of arbeidsdeskundige aan bijdragen. Wij zullen te zijner tijd een oproep op onze website en LinkedIn pagina plaatsen. Houd onze website www.ipl-arbeidengezondheid.nl en LinkedIn pagina in de gaten. Ook publiceren we daar de nieuwe data waarop de training(en) plaatsvinden en laten we het u weten waar wij aanwezig zullen zijn om Project IPL te presenteren.

Deel dit bericht via