Het onderzoek

Project IPL is een onderzoeksproject met als doel om bij te dragen aan betere afstemming en samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Onderzoeksprogramma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces

Project IPL (Interprofessioneel Leren) maakt deel uit van het ZonMw onderzoeksprogramma ‘Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces – Programmalijn 1: Professionalisering Poortwachtersproces’. Het gemeenschappelijke doel van de projecten van deze programmalijn is het verbeteren van afstemming tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. De programmalijn bestaat uit drie projecten, waarvan project IPL wordt gezien als project 1C:

Overzichtprogrammalijn1

Project 1C, oftewel project IPL, wil afstemming en samenwerking tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige verbeteren door interprofessioneel onderwijs en casuïstiekbespreking aan te bieden aan deze professionals.

Achtergrond

Project ‘Interprofessioneel Leren’ (IPL) richt zich op het ontwikkelen van interprofessioneel onderwijs om zo samenwerking tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige te bevorderen.

Eerder onderzoek laat zien dat interprofessioneel onderwijs de samenwerking tussen zorgprofessionals verbetert (1). Zo lijkt bijvoorbeeld gezamenlijke casuïstiekbespreking geschikt, omdat dit barrières als onbekendheid met elkaars rol en gebrek aan vertrouwen wegneemt, waardoor samenwerking en communicatie verbetert (2, 3).

Door het volgen van gezamenlijk onderwijs kunnen de drie beroepsgroepen meer inzicht krijgen in de rol van de ander in het hele traject rondom gezondheid, ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Op deze manier kan de expertise van alle drie de beroepsgroepen optimaal worden benut voor effectievere re-integratieprocessen voor de (zieke) werkende en ook hun werkgevers.

Elkaar beter leren kennen, het spreken van een gemeenschappelijke taal en een betere samenwerking is iets wat mogelijk bereikt kan worden door het volgen van interprofessioneel onderwijs en interprofessionele casuïstiekbespreking.

In de huidige praktijk is er echter nog weinig interprofessioneel onderwijs en de intercollegiale toetsing van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen is mono professioneel georganiseerd. Mede hierdoor wisselt de mate van overleg en samenwerking tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige sterk.

Het doel van project IPL

Het primaire doel van project IPL is daarom het ontwikkelen, testen, evalueren en implementeren van interprofessioneel onderwijs en interprofessionele casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  • In hoeverre verbetert het volgen van interprofessioneel onderwijs door bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen de tevredenheid van zieke werkenden en hun werkgevers over de verleende zorg?
  • Hoe kan interprofessioneel onderwijs bijdragen aan een betere samenwerking en communicatie tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige?
  • Wat is de beste methodiek voor interprofessionele casuïstiekbespreking en hoe kan deze het beste geïmplementeerd worden?
  • In welke mate leidt het volgen van interprofessioneel onderwijs tot verbetering van de samenwerking en een vermindering van verschil van inzichten over belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van zieke werkenden tussen de drie beroepsgroepen?

Wat gaan we doen?

Project IPL is in februari 2022 van start gegaan met onderzoekers van het Amsterdam UMC, HAN University of Applied Sciences en UMC Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de principes van realistische evaluatie. In deze onderzoeksmethodiek wordt niet alleen onderzocht wat werkt, maar ook voor wie en in welke context. Dit wordt beschreven in een programmatheorie. Deze theorie vormt de input voor de ontwikkeling van verschillende interprofessionele leeractiviteiten, namelijk:

  1. Een methodiek voor interprofessionele casuïstiekbespreking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.
  2. Een onderwijsmodule gericht op samenwerking en communicatie tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.
  3. Een training Werken met BAR, waarin bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen kennis maken met het instrument BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden) en dit instrument leren in te vullen.

In de onderstaande afbeelding staan de opbrengsten (onderstreept) en bijbehorende onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten afgebeeld:

Overzicht IPL project - zonder WPs (1)

Referenties

  1. Foronda, C., MacWilliams, B., & McArthur, E. (2016). Interprofessional communication in healthcare: An integrative review. Nurse Educ Pract, 19, 36-40.
  2. Barnsteiner, J. H., Disch, J. M., Hall, L., Mayer, D., & Moore, S. M. (2007). Promoting interprofessional education. Nurs Outlook, 55(3), 144-150.
  3. D'Eon, M. (2004). A blueprint for interprofessional learning. Med Teach, 26(7), 604-609.