Het onderzoek

Project 'Interprofessioneel Leren' (IPL) wil door middel van interprofessioneel leren bijdragen aan betere afstemming en samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Onderzoeksprogramma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces

Project IPL maakt deel uit van het ZonMw onderzoeksprogramma ‘Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces – Programmalijn 1: Professionalisering Poortwachtersproces’. Deze programmalijn bestaat uit drie projecten met als gemeenschappelijk doel het verbeteren van afstemming tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Project IPL wordt gezien als project 1C:

Overzichtprogrammalijn1

Project IPL wil dit gemeenschappelijke doel bereiken door interprofessionele leeractiviteiten, zoals interprofessionele (na)scholing en interprofessionele casuïstiekbespreking, te ontwikkelen voor deze professionals.

Achtergrond

Project ‘Interprofessioneel Leren’ (IPL) richt zich op het ontwikkelen van interprofessioneel onderwijs om zo samenwerking tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige te bevorderen.

Eerder onderzoek laat zien dat interprofessioneel onderwijs de samenwerking tussen zorgprofessionals verbetert (1). Zo lijkt bijvoorbeeld gezamenlijke casuïstiekbespreking geschikt, omdat dit barrières als onbekendheid met elkaars rol en gebrek aan vertrouwen wegneemt, waardoor samenwerking en communicatie verbetert (2, 3).

Door het volgen van gezamenlijk onderwijs kunnen de drie beroepsgroepen meer inzicht krijgen in de rol van de ander in het hele traject rondom gezondheid, ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Op deze manier kan de expertise van alle drie de beroepsgroepen optimaal worden benut voor effectievere re-integratieprocessen voor de (zieke) werkende en ook hun werkgevers.

Elkaar beter leren kennen, het spreken van een gemeenschappelijke taal en een betere samenwerking is iets wat mogelijk bereikt kan worden door het volgen van interprofessioneel onderwijs en interprofessionele casuïstiekbespreking.

In de huidige praktijk is er echter nog weinig interprofessioneel onderwijs en de intercollegiale toetsing van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen is mono professioneel georganiseerd. Mede hierdoor wisselt de mate van overleg en samenwerking tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige sterk.

Het doel van project IPL

Het primaire doel van Project IPL is het ontwikkelen, testen, evalueren en implementeren van interprofessioneel onderwijs en interprofessionele casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  • ​Hoe kan interprofessioneel onderwijs bijdragen aan een betere samenwerking en communicatie tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige?
  • Wat is de beste methodiek voor interprofessionele casuïstiekbespreking en hoe kan deze het beste geïmplementeerd worden?
  • In hoeverre draagt het volgen van interprofessioneel onderwijs bij aan een verbetering van de samenwerking en een vermindering van verschil van inzicht over belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van zieke werkenden tussen de drie beroepsgroepen?
  • In hoeverre draagt het volgen van interprofessioneel onderwijs door bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bij aan de tevredenheid van zieke werkenden en hun werkgevers over de verleende zorg?

Om deze doelen te behalen wordt er binnen Project IPL samengewerkt tussen een groep onderzoekers van het Amsterdam UMC, HAN University of Applied Sciences en het UMC Groningen en onderwijspartners die de vakopleidingen tot bedrijfsarts, verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige verzorgen.

Wat doen we binnen Project IPL?

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de principes van realistisch evaluatie. Dit is een onderzoeksbenadering die specifiek onderzoekt waarom iets werkt, voor wie en in welke context. Met behulp van meerdere databronnen (bijv. literatuuronderzoek en gesprekken met professionals) stellen we een theorie op over de werking van interprofessioneel leren. Deze theorie dient vervolgens als input voor de ontwikkeling van verschillende interprofessionele leeractiviteiten:

  1. ​Een methodiek voor interprofessionele casuïstiekbespreking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.
  2. De training ‘Werken met BAR’, waarin bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen kennis maken met het instrument BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden).
  3. De training ‘Samenwerking & Communicatie’, gericht op het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

In de onderstaande afbeelding staan de opbrengsten (onderstreept) en bijbehorende onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten afgebeeld:

Overzicht IPL project - zonder WPs (1)

Referenties

  1. Foronda, C., MacWilliams, B., & McArthur, E. (2016). Interprofessional communication in healthcare: An integrative review. Nurse Educ Pract, 19, 36-40.
  2. Barnsteiner, J. H., Disch, J. M., Hall, L., Mayer, D., & Moore, S. M. (2007). Promoting interprofessional education. Nurs Outlook, 55(3), 144-150.
  3. D'Eon, M. (2004). A blueprint for interprofessional learning. Med Teach, 26(7), 604-609.