16

Training Werken met BAR

Werken met BAR

In de training Werken met BAR leren bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen de werking van het BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden) instrument en de bijbehorende leidraad. Professionals leren hoe het instrument ingezet kan worden bij het beschrijven van de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer. De training richt zich daarnaast op wat andere professionals nodig hebben om het BAR instrument te gebruiken en hoe er gehandeld moet worden als er verschillen van inzicht over de het ingevulde BAR instrument ontstaan. Het doel van de training is ervoor te zorgen dat het BAR instrument zoveel mogelijk eenduidig wordt ingevuld en geïnterpreteerd.


Let op! De datum van de volgende training is nog niet bekend. Het is nog niet mogelijk om voor een training in te schrijven.