16

Training Samenwerking & Communicatie

Samenwerking & Communicatie

In de tweedaagse training 'Samenwerking & Communicatie’ leren bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van en met elkaar over onderwerpen die te maken hebben met onderlinge afstemming, communicatie en samenwerking. De training richt zich onder andere op het verminderen van het verschil van inzicht tussen deze professionals over belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden. Professionals leren de rol van de andere professionals die betrokken zijn bij het re-integratietraject van een zieke werknemer kennen. In de training wordt aandacht geschonken aan het hoe, wanneer en waarom van het zoeken van afstemming met andere professionals. Het doel van de training is ervoor te zorgen dat er meer eenduidigheid in re-integratieadvies voor werknemers en werkgevers ontstaat om zo de re-integratie te bevorderen.

Let op! De datum van de volgende training is nog niet bekend. Het is nog niet mogelijk om voor een training in te schrijven